Zespół Aspergera definiowany jest jako zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu. Charakteryzuje się przede wszystkim problemami w kontaktach społecznych, wybiórczymi, często bardzo wąskimi zainteresowaniami, zaburzoną integracją sensoryczną.

Nie jest chorobą, lecz trwającym całe życie stanem. Nie można go wyleczyć, ale trzeba nauczyć się z nim żyć.

Na świecie coraz częściej odchodzi się od postrzegania spektrum autyzmu jako nieprawidłowości, a mówi o neuroróżnorodności i alternatywnych wersjach rozwoju człowieka. Wiele problemów, do tej pory definiowanych jako nieodłącznie związanych z autyzmem, okazuje się zaburzeniami wtórnymi, wynikającymi raczej z niezrozumienia i nieakceptacji. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie problemu i odpowiednie wsparcie.

Diagnozę stawia lekarz psychiatra z zespołem specjalistów zajmujących się całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Wiele osób z ZA to ludzie o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji i niezwykłych umiejętnościach.

X