Większość z naszej grupy to rodzice dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera. Są wśród nas także dorosłe osoby z ZA. Po latach spotkań w niesformalizowanej grupie zdecydowaliśmy się na powołanie Stowarzyszenia. Obserwujemy bowiem na co dzień piętrzące się trudności związane z życiem przedszkolnym, szkolnym, z uzyskaniem informacji, diagnozy, leczenia, dostępu do odpowiedniej terapii dla naszych dzieci, z niewiedzą i częstym brakiem zrozumienia dla ich inności i wyjątkowości.

Działamy przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży z ZA w celu jak najlepszego przygotowania ich do samodzielnego, dorosłego życia, bez wykluczenia społecznego, z umiejętnością i możliwością podjęcia pracy zawodowej.

Osoby ważne dla naszego Stowarzyszenia to Basia Barwacz-Mikuła, wieloletnia prezes, dzięki której wiele spraw zostało rozwiązanych, wiele interwencji przeprowadzonych, wiele osób znalazło wsparcie i fachową wiedzę. To Janusz Mikuła, dobra dusza zajęć naukowych na Politechnice Krakowskiej. To wreszcie o. Michał Handzel, naukowiec, filozof i ksiądz, osoba z ZA,  samorzecznik otwarcie mówiący o swojej diagnozie, zaangażowany w podnoszenie społecznej świadomości i akceptacji autyzmu.

Aby do nas dołączyć, wystarczy wypełnić deklarację i wysłać ją na adres Stowarzyszenia, lub przynieść na spotkanie grupy wsparcia.

Minimalna składka członkowska wynosi 10 zł na miesiąc, należy ją wpłacać na konto:

BGŻ 14203000451110000003694680

 

Zarząd

Olga Winiarska-Teper – Prezes

Aleksandra Marszałek – Wiceprezes

Monika Wnuk – Wiceprezes

Marta Belka-Szmit – Członek Zarządu

Joanna Moran – Członek Zarządu

Izabela Okrój-Hernik – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna

Katarzyna Kasza
Małgorzata Mytnik
Izabela Wilczyńska

 

Deklarację należy wysłać na adres Stowarzyszenia,

lub przynieść na spotkanie grupy wsparcia.

X