Projekt „Jestem ZA wiedzą”

projekt POWER

Finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój projekt „jestem ZA wiedzą”, przeznaczony był dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych z ZA oraz ich rodzin. Realizowała go Politechnika Krakowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”.

W ramach Projektu odbywały się warsztaty naukowe dla dzieci, zajęcia psychoedukacyjnych dla rodziców i wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Nasz projekt trwał trzy lata (2019-2021) i obejmował trzy edycje. Udział w projekcie „Jestem ZA wiedzą” był bezpłatny.

logo_pk
FE_POWER_poziom_pl
X