Projekt „Jestem ZA wiedzą”

projekt POWER

Finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój projekt „jestem ZA wiedzą”, przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych z ZA oraz ich rodzin. Realizuje go Politechnika Krakowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”.

W ramach Projektu odbywają się warsztaty naukowe dla dzieci, zajęcia psychoedukacyjnych dla rodziców i wyjazdy edukacyjno-integracyjne.

Nasz projekt trwa trzy lata (2019-2021) i obejmuje trzy edycje. Udział w projekcie „Jestem ZA wiedzą” jest bezpłatny.

Trwa III edycja.

Wszelkie pytania prosimy kierować do kierownika projektu

Agnieszki Łapczuk-Krygier: jestemzawiedza@pk.edu.pl

logo_pk
FE_POWER_poziom_pl
X