Wsparcie, edukacja, zabawa

Co robimy?

Spotykamy się regularnie w Grupie Wsparcia dla Rodziców Dzieci z ZA, by się wspierać, wspólnie omawiać nasze doświadczenia i nie być samemu z problemami, które czasem przekraczają nasze możliwości.

Prowadzimy mediacje w szkołach w najtrudniejszych do rozwiązania kwestiach wynikających z pracy z uczniem z ZA.

Organizujemy wyjazdy integracyjne dla rodzin z dziećmi z zespołem Aspergera, zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne dla dzieci z ZA, szkolenia i warsztaty dla rodziców.

 

Jesteśmy, wraz z Instytutem Psychologii UJ, współorganizatorem cyklu spotkań
z ekspertami pt. „jestem ZA nauką”.

Jako partner społeczny, wraz z Politechniką Krakowską, realizujemy finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój projekt „Jestem ZA wiedzą. To cykl warsztatów dla dzieci i dorosłych z ZA, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.

X