Wsparcie, edukacja, zabawa

Co robimy?

Spotykamy się regularnie w Grupach Wsparcia dla Rodziców Dzieci z ZA, by się wspierać, wspólnie omawiać nasze doświadczenia i nie być samemu z problemami, które czasem przekraczają nasze możliwości.

Organizujemy wyjazdy integracyjne dla rodzin z dziećmi z zespołem Aspergera, zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne dla dzieci z ZA, szkolenia i warsztaty dla rodziców.

 

Jesteśmy, wraz z Instytutem Psychologii UJ, współorganizatorem cyklu spotkań
z ekspertami pt. „jestem ZA nauką”.

Jako partner społeczny, wraz z Politechniką Krakowską, realizowalśmy finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój projekt „Jestem ZA wiedzą.

 

X