Wymieniamy doświadczenia

Grupy wsparcia

Międzyrodzicielskie

pogaduchy

O diagnozie, szkole, terapii. Jak wspierać dzieci, jak wspierać siebie.

Zapraszamy na ul. Siewną 23 D, w gościnne progi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania odbywać się będą w czwartki, raz w miesiącu, w godz. 17-19.

Grupę wspierają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania w roku szkolnym 2023/24:

21 września / 26 października / 23 listopada / 4 stycznia / 8 lutego / 7 marca / 4 kwietnia / 16 maja / 13 czerwca

X