Wymieniamy doświadczenia

Grupy wsparcia

Międzyrodzicielskie

pogaduchy

O diagnozie, szkole, terapii. Jak wspierać dzieci, jak wspierać siebie.

Póki pandemia pozwoli, wracamy na ul. Siewną 23 D w gościnne progi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania odbywać się będą w godz. 17-19, na ogół w ostatnie czwartki miesiąca.

Grupę wspierają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania planujemy:

28 października / 25 listopada / 27 stycznia / 24 lutego / 31 marca / 28 kwietnia / 26 maja / 23 czerwca

Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów nastolatków i młodych dorosłych (14+) 

Zapraszamy w ostatnie środy miesiąca.
X