Wymieniamy doświadczenia

Grupy wsparcia

Międzyrodzicielskie

pogaduchy

O diagnozie, szkole, terapii. Jak wspierać dzieci, jak wspierać siebie.

Zapraszamy na ul. Siewną 23 D, w gościnne progi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania odbywać się będą w godz. 17-19, na ogół w pierwsze czwartki miesiąca.

Grupę wspierają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.

Spotkania w 2023:

5 stycznia / 2 lutego / 2 marca / 13 kwietnia / 11 maja / 15 czerwca

Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów nastolatków i młodych dorosłych (14+) 

Zapraszamy w ostatnie środy miesiąca w godz. 19.15-21.15.
On-line.
X